International Association of Procedural Law (IAPL 2024) inbjuder till konferens på temat Processrätt i ett mångkulturellt sammanhang. Konferensen arrangeras av Juridicum, Örebro universitet, och äger rum 9–11 oktober 2024. 

Konferensen kommer att behandla dels hur rättssystem hanterar civil- och brottmål som involverar personer från olika regionala kulturer, och dels påverkan av mångkulturalism på rättsliga förfaranden och rättssystem.

Läs mer och anmäl dig.