I april är det premiär för Advokatsamfundets och Advokatakademiens nya frukostseminarier, där olika aktuella remissvar presenteras. 

Det första seminariet, som hålls den 18 april kl 8.00–10.00, behandlar remissen om anonyma vittnen. 

Frågan om införande av anonyma vittnen i Sverige har utretts vid flera tillfällen. Senast 2021 kom en enig utredning fram till att det inte var lämpligt att införa anonyma vittnen. Trots detta gav regeringen en utredare i uppdrag att lämna ett förslag på hur anonyma vittnen skulle kunna införas i Sverige. Utredaren, före detta hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, överlämnade i slutet av 2023 ett förslag till regeringen. Wersälls förslag fick mycket kritik från bland andra Advokatsamfundet. 

Vid frukostseminariet redovisas vilka krav som bland annat Europakonventionen ställer på ett system med anonyma vittnen. Utredningsförslaget presenteras, liksom den kritik som framförts från remissinstanserna. Det kommer även att lämnas lite tips hur man bör agera som advokat om det blir aktuellt med anonyma vittnen i något mål där man är försvarare eller målsägandebiträde.

Medverkar gör advokaterna Bengt Ivarsson, Louise Gunvén och Johan Eriksson. Seminariet hålls i Advokatsamfundets lokaler i Stockholm, men livesänds också. 

Läs mer och anmäl dig på Advokatakademiens webbplats.

Ytterligare två frukostseminarier är planerade, den 16 maj om förslaget om säkerhetszoner samt den 21 maj om remissen Några processrättsliga reformer i allmän domstol.