Tidningsomslag Advokaten nr 2/2024

Fokus: Affärsadvokaterna och klimatet – nya spelregler gör alla till klimatjurister

Klimatförändringarna blir allt tydligare. Med dem förändras också juridiken, när samhället och näringslivet försöker hejda utvecklingen. För affärsadvokaterna betyder förändringarna nya typer av uppdrag och ny kunskap som måste finnas. Men kanske ger den förestående krisen också skäl att fundera över advokatrollen och vilka värden advokaterna ska styras av.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Advokater i Europa

Arbetet med en särskild Europarådskonvention om advokatyrket är mycket viktigt. Den skulle utgöra en robust rättslig grund för att kunna upprätthålla rättssäkerhetsprinciper och andra grundläggande rättigheter och för att motverka politiska strömningar som går emot demokratiska och rättsstatliga grundprinciper, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Hård kritik mot förslag om säkerhetszoner

Regeringens planer på säkerhetszoner möts av hård kritik från både remissinstanser och Lagrådet. Förslaget brister enligt kritikerna i rättssäkerhet och riskerar dessutom att leda till diskriminering. Även den rekordsnabba beredningen ifrågasätts, och Lagrådet befarar att regeringen ser granskningen som en ren formalitet.

Läs mer

Nya åtgärder ska öka advokaters säkerhet

Den senaste CCBE-undersökningen visar att många advokater utsätts för trakasserier, hot och våld. Generalsekreteraren berättar vad samfundet gör för att öka tryggheten, och samfundets nya säkerhetskonsult ger råd.

Läs mer

Gästkrönika: Mänskliga rättigheter – farligt att ta dem för givna!

Den senaste tidens lagförslag om kraftfullare åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten riskerar att inskränka  grundläggande fri- och rättigheter och utmana rättsstatliga principer. De principer vi under mycket lång tid betraktat som självklara är inte längre givna, skriver Fredrik Malmberg, direktör för Institutet för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Praktisk juridik: Mellan juridisk fixering och flexibilitet i den europeiska AI-förordningen

Det är mycket rörelse på AI-fronten nu – både rättsligt, tekniskt och politiskt. Stefan Larsson, jurist och docent i teknik och social förändring vid Lunds universitet, placerar in EU-lagstiftarens AI-förordning i en både global och svensk kontext.

Läs mer

Etik: Viktigt att värna advokatbyråns kännetecken

Det finns goda skäl för advokater att hålla reda på sina brevpapper och kuvert. Ytterst handlar det om att värna enrumsprivilegiet. Men även användningen av advokatbyråns logotyp och e-post kräver eftertanke.

Läs mer

Advokatsamfundets vice ordförande Petter Hetta: Var och hur får vi ”pang för pengarna”?

Blir Sverige verkligen tryggare för att vi närmar oss Turkiets och Rysslands fängelsesiffror? Vi kommer alla att få betala kostnaden för denna i alla avseende olyckliga utveckling och det under mycket lång tid. Det är dags att säga nej, nu räcker det, skriver Advokatsamfundets vice ordförande Petter Hetta.

Läs mer