Advokatsamfundets valberedning har lämnat sina förslag till valen vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte 2024.

Valberedningen föreslår två nya ledamöter till Advokatsamfundets styrelse: Thomas Bodström, Stockholmsavdelningen, och Jörgen Larsson, Västra avdelningen, för tiden den 1 juli 2024 – 30 juni 2026.

Valberedningen föreslår också omval av styrelseledamöterna Christina Malm för tiden den 1 juli 2024 – 30 juni 2025 samt för Johan Eriksson, Erica Wiking Häger, Christina Griebler, Lisa Länta, Magnus Bernro och Marcus Larsson för tiden den 1 juli 2024 – 30 juni 2026.

Disciplinnämndens nuvarande ordförande Börje Samuelsson har förklarat att han inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår att nämndens nuvarande vice ordförande Magnus Wallander väljs till ny ordförande i nämnden för tiden den 1 juli 2024 – 30 juni 2028. Valberedningen föreslår nyval av Björn Riese som vice ordförande i disciplinnämnden för samma tidsperiod, den 1 juli 2024 – 30 juni 2028. Dessutom föreslår valberedningen nyval av Viviénne Dahlstrand, Sophie Palmgren Paulsson och Paula Save som ledamöter av disciplinnämnden för samma tidsperiod, den 1 juli 2024 – 30 juni 2028.

Protokoll från Advokatsamfundets valberednings sammanträde