Elisabet Fura-Sandström, advokat och delägare i Advokatfirman Vinge, utsågs onsdagen den 2 april 2003 till ny svensk domare i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Domarna i domstolen utses av Europarådets parlamentariska församling för en period på fyra år efter förslag från regeringen i det aktuella landet.

Elisabet Fura-Sandström är född 1954 och tog jur.kand.-examen i Stockholm 1979. Efter tingstjänstgöring i Sollentuna tingsrätt har hon varit verksam på advokatbyrå och hon blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1985. Hon har varit aktiv inom samfundet och bland annat varit dess ordförande 1999–2001. Elisabet Fura-Sandström har också varit mycket aktiv i internationella sammanhang, bland annat som ledare för den svenska delegationen i CCBE, den europeiska advokatorganisationen.

Elisabet Fura-Sandström har länge intresserat sig för frågor med anknytning till mänskliga rättigheter. Hon har varit ledamot av Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhetskommitté liksom dess kommitté för mänskliga rättigheter. Elisabet var en starkt bidragande orsak till att International Legal Assistance Consortium (ILAC), vars styrelseledamot hon är, bildades och fick sitt säte i Stockholm.