Några advokathandelsbolag har planerat att bilda ett serviceaktiebolag. Advokattjänster skulle utföras av handelsbolagen, där också personal och inventarier skulle finnas, men servicebolaget skulle formellt ingå avtal med klienterna om att tillhandahålla advokattjänster och även fakturera klienterna samt uppbära betalning. Handelsbolagen skulle i sin tur fakturera servicebolaget för advokattjänsterna.

Skatterättsnämnden anser i ett förhandsbesked att tjänsterna skall anses omsatta av både advokathandelsbolaget och servicebolaget. Både advokathandelsbolaget och servicebolaget kommer alltså att bedriva verksamhet som medför skattskyldighet. I båda bolagen kommer också avdragsrätt för ingående moms enligt 8:3 mervärdesskattelagen att föreligga.

Skatterättsnämnden anser att bestämmelsen i 6:7 mervärdesskattelagen, om skattskyldighet för båda parter vid förmedling av varor eller tjänster i eget namn för annans räkning, i är tillämplig. Advokattjänsterna skall därmed anses omsatta både av advokatbolaget och av servicebolaget.

Läs skatterättsnämndens beslut i dess helhet.