Sammanställning av svaren på alla frågor i undersökningenDen 12 juni beslöt Sveriges advokatsamfunds styrelse att anta Anna Rösman till ledamot av Advokatsamfundet. I och med att hon antogs fick samfundet 4 000 ledamöter.

Advokat Anna Rösman är verksam på Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB i Stockholm.

Den svenska advokatkåren växte länge i långsam takt. Tillväxten har ökat snabbare på senare år, även om Sverige fortfarande har färre advokater i förhållande till folkmängden än andra västeuropeiska länder.

Antalet svenska advokater nådde 2 000 i december 1983. Advokatkåren har alltså fördubblats på knappt 20 år. Då Sveriges advokatsamfund bildades år 1887 var antalet samfundsledamöter 38.