Nu finns Sveriges advokatsamfunds verksamhetsberättelse för 2002 tillgänglig. Här finns uppgifter om Advokatsamfundets verksamhet under året, statistik om antalet advokater och om disciplinärenden samt information om lokalavdelningars och kollegiers verksamhet och om stiftelser och fonder. Här finns också årsredovisningar för samfundet, för Sveriges Advokaters Service AB och för stiftelserna.

Ladda hem berättelsen.