Advokaten var förordnad till offentlig försvarare i ett brottmål. Hon gav vid huvudförhandlingen först in en kostnadsräkning där antalet arbetade timmar i målet angavs till dubbelt så många som det verkliga antalet. Senare ändrade advokaten uppgiften om antalet timmar. Tingsrätten fann att förfarandet utgjorde försök till grovt bedrägeri.

Advokatens försvarare uppger att domen kommer att överklagas.