Katarina Wennstams bok är en kritisk granskning av en rad uppmärksammade våldtäkter på flickor och unga kvinnor de senaste åren och deras rättsliga efterspel. Boken blottlägger en gammalmodig och fördomsfull kvinnosyn i rättssalen, som inte sällan går ut på att våldtäktsoffren har sig själv att skylla. Fördomarna finns bland såväl advokater som domare, åklagare och poliser.

 

I en kommentar till utmärkelsen säger Katarina Wennstam:

– Jag är väldigt förvånad och glad. Det känns extra roligt med beröm från oväntat håll. Jag har hittills inte märkt så tydligt att advokatkåren tagit till sig vad jag skrivit. Samtidigt är advokatkåren och enskilda advokater mycket viktiga för att få till en förändring. Jag ser också priset som en form av upprättelse för alla de tjejer som råkat illa ut.

 

Katarina Wennstam är för närvarande tjänstledig från sin tjänst som reporter på Sveriges Television för att skriva en uppföljare, där gärningsmännen står i centrum. För fördomarna i rättssalen gäller även mannen.

 

Advokatsamfundets journalistpris utdelas sedan 1987 då det instiftades i samband med att Advokatsamfundet 100-årsjubilerade. Priset utdelas till journalist som på ett sakligt, engagerande och skickligt sätt behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område.

Prissumman är 25 000 kronor.

 

I prisnämnden för Sveriges advokatsamfunds journalistpris har ingått advokat Sven Unger, ordförande, samt hovrättspresidenten i Svea hovrätt Johan Hirschfeldt och Dagens Nyheters kulturchef Henrik Berggren.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Advokatsamfundets generalsekreterare advokat Anne Ramberg, tel. 08-459 03 03.

 

Pristagaren Katarina Wennstam med prisnämndens ordförande Sven Unger

Pristagaren Katarina Wennstam med prisnämndens ordförande Sven Unger.

 

 

Följande har mottagit Sveriges advokatsamfunds journalistpris sedan det inrättades 1987.

1987 Claes von Hofsten, Svenska Dagbladet
och Jan Mosander, Ekoredaktionen

1988 Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren

1989 Per Wendel, Expressen

1990 Eko-redaktionen, Sveriges Radio

1991 Jesús Alcalá, Sydsvenska Dagbladet

1992 —

1993 Gun Fälth, Dagens Nyheter

1994 Ingalill Löfgren, Göteborgsposten

1995 Rolf Gustavsson, Svenska Dagbladet

1996 Maciej Zaremba, Dagens Nyheter

1997 Ingemar Norgren, Norrköpings Tidningar

1998 Gunnar Lindstedt, frilans

1999 Anders Sundkvist, Aktuellt

2000 Anders R Olsson, frilans och författare

2001 Kaa Eneberg, författare och journalist

2002 Mats Svegfors, Svenska Dagbladets före detta chefredaktör

 

Fotnot: 1992 delades det inte ut något pris. Enligt statuterna delas priset ut årligen om inte prisnämnden meddelar att den inte funnit någon lämplig pristagare.