Seminariet ordnades i samband med Sveriges advokatsamfunds ordförande Axel Calissendorffs 50-årsfirande.

Huvudfrågan vid seminariet var olika aspekter på rättshandlande i ond tro. Påverkar köparens kunskaper vid avtalets tecknande hans möjligheter att göra anspråk under garantierna gällande? Under vilka förutsättningar, i så fall?

Seminariet utgick från ett diskussionsunderlag sammanställt av Fredrik Andretzky, Adam Green och Björn Myhrberg vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Efter en kort inledande sammanfattning av Adam Green kommenterade professor Jan Kleineman och advokaten jur. dr Stefan Lindskog frågeställningarna. Därefter följde diskussion.

I seminariet deltog personer med särskilda insikter i frågorna, bl.a. advokater, rättsvetenskapsmän och domare från HD.

Seminariedeltagarna efter avslutad diskussion.
Seminariedeltagarna efter avslutad diskussion.