I dag får offentliga försvarare ersättning för kostnader för resa med egen bil inom försvararuppdraget, inklusive parkeringskostnader.
Men Domstolsverket har valt att inte ändra föreskrifterna så att offentliga försvarare får rätt till ersättning också för trängselskatt under Stockholmsförsöket med trängselavgifter.

Advokatsamfundet har skrivit till Domstolsverket och påpekat det orimliga i att försvararna inte får ersättning för trängselskattskostnaden, när de reser med egen bil.

Samfundet skriver bland annat: ”Att advokaterna skall behöva bära kostnaden för trängselskatt i samband med utförande av uppdrag som ersätts enligt taxa, då ersättning för resa och parkeringskostnad utgår framstår inte som logiskt.”

Advokatsamfundet begär att föreskrifterna om ersättning för resa med egen bil snarast skall ändras, så att ersättning kan utgå till offentliga försvarare även för kostnader för trängselskatt.

Advokatsamfundets skrivelse till Domstolsverket