I november lämnade Utredningen om ägaransvar vid trafikbrott sitt betänkande till regeringen (SOU 2005:86). Utredningens uppdrag var att utreda förutsättningarna för att flytta ansvaret för trafikförseelser som fortkörning från föraren till fordonets ägare. Bakgrunden är den ökade hastighetsövervakningen med kamera längs vägarna. Ett automatiskt ägaransvar skulle vara ett sätt att komma runt problemen med att identifiera föraren.

Utredningen, som inte lämnat några lagförslag, pekade på såväl fördelar som nackdelar med en sådan förändring. I sitt remissvar tar Advokatsamfundet fasta på de rättsliga problemen med ägaransvar. Bland annat påpekar samfundet att bara klandervärda handlingar ska bestraffas, och att det knappast kan anses klandervärt att låna ut bilen till exempelvis sina vuxna barn. Dessutom är det inte alls säkert att ägaransvar skulle ge några vinster för trafiksäkerheten. Advokatsamfundet anser därför inte att lagstiftning om ägaransvar bör införas.

Läs Advokatsamfundets remissvar

Läs pressmeddelande om utredningen