Lagrådet har nu yttrat sig om regeringens förslag till en ny bidragsbrottslag. Lagen innebär att det blir brottsligt att lämna felaktiga uppgifter till det allmänna om det skett av grov oaktsamhet.

Precis som Advokatsamfundet i sitt remissvar är Lagrådet tveksamt till om det verkligen behövs ytterligare kriminalisering för att komma till rätta med bidragsfusk. Mycket av det lagen omfattar är redan idag kriminella handlingar. Lagrådet tänker sig också att en sanktionsavgift kan vara mer effektivt än kriminalisering, men motsätter sig inte att förslaget genomförs.

I sitt remissvar tryckte Advokatsamfundet på att lagen riskerar att drabba utsatta grupper, med dålig kontroll över sin situation särskilt hårt.

Läs Advokatsamfundets remissvar

Läs Lagrådets yttrande