Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

CCBE oroas av angreppen på rättsstaten i Pakistan

Protesterar i brev till president Musharraf.

Rådet för advokatsamfund i Europa, CCBE, uttrycker istark oro över angreppen på domare och advokater i Pakistan. I ett brev uppmanar CCBE:s ordförande Colin Tyre president Musharraf att omedelbart återupprätta domstolarnas självständighet och att respektera advokaternas mänskliga rättigheter.

Läs CCBE:s brev till president Musharraf!

Läs mer om utvecklingen i Pakistan.