Rådet för advokatsamfund i Europa, CCBE, uttrycker istark oro över angreppen på domare och advokater i Pakistan. I ett brev uppmanar CCBE:s ordförande Colin Tyre president Musharraf att omedelbart återupprätta domstolarnas självständighet och att respektera advokaternas mänskliga rättigheter.

Läs CCBE:s brev till president Musharraf!

Läs mer om utvecklingen i Pakistan.