Inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, pågår just nu arbetet för att stärka kopplingen mellan olika typer av skatterådgivare och nationella skattemyndigheter. OECD:s projektgrupp har presenterat flera PM kring detta, med utkast till förslag.

Rådet för advokatsamfund i EU, CCBE, följer OECD:s arbete, och oroas för vad förslagen kan leda till för advokaterna. I ett pressmeddelande skriver CCBE:s ordförande Colin Tyre att ”en starkare koppling mellan skatterådgivare och myndigheter, grundad på transparens och uppgiftslämnande, skulle kunna tvinga advokater att lämna ut information som omfattas av tystnadsplikt”.

Läs CCBE:s synpunkter på OECD-utkasten.