Försvarsutskottets borgerliga majoritet föreslog på torsdagen att tidpunkten för FRA:s start av signalspaning i kablar senareläggs till den 1 december.
 
På riksdagens begäran arbetar regeringen med ett förslag till kompletteringar av signalspaningslagen. Den omfattande och noggranna beredningen innebär att tidpunkten för när signalspaning i kablar ska starta behöver senareläggas två månader.
 
Försvarsutskottets borgerliga majoritet föreslår därför en lagändring som innebär att FRA ska få tillgång till trafiken från teleoperatörerna från den 1 december 2009 i stället för den 1 oktober 2009.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att signalspaningslagen rivs upp och utreds i grunden av en parlamentarisk utredning. Partierna avstår därför från att ta ställning till utskottsmajoritetens förslag.