oktober

30 okt 2009

Sänkt krav på aktiekapital för privata aktiebolag

Lagrådsremiss överlämnad.
29 okt 2009

Domstolarnas inre arbete utvärderat

Stora förändringar har genomförts, men mer behövs enligt Statskontoret.
28 okt 2009

EU: Arbetet med skydd för processuella rättigheter går framåt

EU:s justitieministrar har i dag enats om tre instrument som syftar till att stärka misstänktas och tilltalades processuella rättigheter i brottmål.
23 okt 2009

Delade meningar om signalspaning för polisiära behov

Synpunkter efter hearing angående betänkandet Signalspaning för polisiära behov (SOU 2009:66)
22 okt 2009

HD-dom: Ingen straffrabatt för tjallande gängmedlem

Strafflindring för personer som angivit sina medbrottslingar och bidragit till att ett brott klarats upp ska bara ges undantagsvis. Det skriver Högsta domstolen i ett vägledande avgörande.
21 okt 2009

Första utkast till Stockholmsprogram klart

Försök till balansgång mellan säkerhet och integritetsskydd.
19 okt 2009

Inbjudan till seminarium med John Kamm

Den 4 november kl 17.00 på Advokatsamfundet, Laboratoriegatan 4, Stockholm
19 okt 2009

Lena Frånstedt Lofalk gästar Hildary!

Torsdagen den 5 november kl. 12.00 på Advokatsamfundet, Laboratoriegatan 4. Läs mer på Hildas webbplats!
16 okt 2009

Snabbare asylprocess kan försvaga rättssäkerheten

Advokatsamfundet pekar på problem i Migrationsverkets projekt "Kortare väntan".
13 okt 2009

Advokatkritik mot planer på polisens signalspaning

Advokatsamfundet i skrivelse till Justitiedepartementet.