Advokatsamfundet avstyrker förslagen i betänkandet Signalspaning för polisiära behov, SOU 2009:66. Istället för förslagen borde lagstiftningen borde bli föremål för en gemensam och sammanhållen utredningsinsats, gärna med parlamentariska inslag.

Det skriver Advokatsamfundet i ett skriftligt svar på de frågeställningar som behandlades vid en hearing den 30 september.

Läs Advokatsamfundets remissvar!