Välkomna att lyssna på ett föredrag med John Kamm, grundare och chef för organisationen Duihua Foundation som arbetar för att stärka de mänskliga rättigheterna i Kina.

För 20 år sedan trodde nog få att John Kamm skulle välja denna väg. Han var en framgångsrik affärsman och ordförande i den amerikanska handelskammaren i Hongkong - en tungviktare när det gällde att hävda amerikanska affärsintressen. Massakern på Himmelska Fridens torg i juni 1989 väckte Kamms - sedan ungdomen slumrande - intresse för MR-frågor. I maj 1990 kallades Kamm att vittna inför den amerikanska kongressen med uppdrag att förklara att Kinas MR-facit inte utgjorde hinder för att bevilja landet s.k. Most Favoured Nation (MFN) status. Strax före Kamms avresa gav Pekings dåvarande representant i Hongkong en middag för honom som tack för det stöd den amerikanska handelskammaren givit i frågan om MFN. Under sitt tacktal fick Kamm plötsligt en ingivelse och uppmanade Peking att frige en av de fängslade ungdomarna efter studentdemonstrationerna ett år tidigare, en student från Hongkong som Kamm läst om i tidningen samma dag. Reaktionen från kinesisk sida blev mycket stark - Kamm lade sig i angelägenheter som inte rörde honom. Men ett par veckor senare stod det klart att studenten i fråga släppts.

Kamm insåg att han, tack vare det förtroende hos kinesiska myndigheter som han byggt upp under sina år som affärsman, skulle kunna göra en insats för fler utsatta människor. Kamm utvecklade ett nytt verktyg för dialog med Kina om landets politiska fångar - duihua betyder just dialog på kinesiska - nämligen att överlämna namnlistor över politiska fångar och begära ytterligare information om deras omständigheter i syfte att engagera kinesiska myndigheter i en dialog och visa dem att omvärlden noterar och följer dess agerande också på detta område. Genom sitt arbete har Duihua bidragit till strafflindring och frigivande av hundratals politiska fångar i Kina.

Duihua etablerades 1999 och har idag vuxit till en organisation med många anställda och ett internationellt rykte. Man förfogar bl a över en omfattande databas över politiska och religiösa fångar i Kina, ett viktig redskap också för andra aktörer som för en dialog med Kina i MR-frågor.

Kamm har belönats med en rad utmärkelser för sitt arbete för mänskliga rättigheter.

Anmälan via e-post till kat.berglund@advokatsamfundet.se
senast den 2 november 2009.