Advokatsamfundet är positivt till att Migrationsverket försöker förkorta väntetiden för asylsökande, men varnar för att verkets projekt "Kortare väntan" kan försvaga rättssäkerheten.

I ett brev till Migrationsverkets generalsekreterare Dan Eliasson pekar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg på flera problem med det nya arbetssätt, som hittills testats i form av ett pilotprojekt. Bland annat innebär modellen att offentligt biträde förordnas senare för den som söker asyl eller uppehållstillstånd, vilket kan leda till att asylsökande inte får tillräcklig hjälp i den inledande utredningen. För att förkorta väntetiderna har Migrationsverket också satt upp snäva tidsfrister för kompletteringar i utredningen. Advokatsamfundet anser att allt för korta tidsfrister kan göra det svårt för den asylsökande att få det biträde han eller hon själv önskar, eftersom biträdet kanske inte har möjlighet att ta ett uppdrag inom dessa tidsramar.

I brevet lyfter Advokatsamfundet också fram flera andra problem med Migrationsverkets rutiner och arbetssätt.

Läs Advokatsamfundets brev till Dan Eliasson!