Göran Lambertz är justitiekansler sedan 2001. Han har tidigare varit universitetslektor och utredningssekreterare, samt arbetat i Justitiedepartementet.

Göran Lambertz är ordförande i Yttrandefrihetskommittén. Han har varit sakkunnig i flera statliga utredningar, bland annat Konsumentpolitiska kommittén och Kommittén för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar.

Göran Lambertz tillträder den 16 november 2009.