Frågan om processuella rättigheter började diskuteras redan 2004, sedan Europeiska kommissionen lagt fram ett förslag till rambeslut. Efter långdragna och komplicerade förhandlingar tvingades rådet år 2007 konstatera att det inte gick att komma överens i frågan.

Det svenska ordförandeskapet har åter fört upp frågan om processuella rättigheter på EU:s dagordning, och nu har rådet enats på flera punkter.

I förra veckan antogs utkast till ett rambeslut som stärker rätten till tolkning och översättning i brottmål och en resolution med praktiska åtgärder om tolkning och översättning som ett första steg i arbetet enligt färdplanen. Rådet har också antagit en färdplan för arbetet med processuella rättigheter, där EU:s medlemsstater kommit överens om att åtgärder på EU-nivå behövs, att arbetet bör bedrivas i ett steg-för-stegförfarande och ett antal rättigheter som EU bör arbeta med i framtiden pekas ut.