Fredrik Andersson och Toni Eriksson

Vid ett lunchseminarium i projektet Advokat i framtiden berättade de inför drygt 60 unga biträdande jurister och advokater bland annat hur advokater bäst marknadsför sig och byrån och vad man kan göra när den "mediala domstolen" sammanträder, alltså när medierna rapporterar om uppmärksammade rättsfall.

Fredrik Andersson definierade kärnan i marknadsföring på följande sätt:
– Enligt skolboken är det att skapa, underhålla, och utveckla relationerna med de viktigaste intressenterna i er omvärld. Det handlar om att prata med tänkbara klienter och sedan göra ett bra jobb. Relationen måste sedan naturligtvis vidareutvecklas, vilket kan leda till större affärer eller att klienten rekommenderar er till andra.

Läs mer om seminariet i nästa nummer av Advokaten.