Regeringen har i dag utnämnt justitierådet Anna Skarhed till justitiekansler. Anna Skarhed blev justitieråd 2005. Dessförinnan var hon lagman vid Linköpings tingsrätt 2003-2005. Anna Skarhed är också en av grundarna till nätverket Hilda.

Anna Skarhed har varit rådman vid Eskilstuna tingsrätt mellan 1992 och 1996. Därefter blev hon rådman vid Uppsala tingsrätt fram till 1999 då hon började som enhetschef vid Domstolsverket. Hon har också tjänstgjort i Justitiedepartementet.

Sedan 2008 har Anna Skarhed i uppdrag av regeringen att utvärdera tillämpningen av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Utredningen ska vara klar våren 2010. Hon har tidigare sett över frågor om det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler och varit expert i en utredning om polisens internutredningsverksamhet.

Anna Skarhed tillträder sin nya befattning den 7 december 2009.