Onsdagen den 29 april höll Föreningen för lagstiftningslära en sammankomst på Advokatsamfundet. Rubriken för mötet var ”Att lagstifta om yttrandefriheten”.

Justitiekansler Göran Lambertz, ordförande i Yttrandefrihetskommittén, informerade om det pågående arbetet. Yttrandefrihetskommittén ska enligt sina direktiv bland annat fortsätta arbetet med att överväga om man i längden bör behålla en teknikberoende grundlagsreglering av tryck- och yttrandefriheten.

Under kvällen diskuterades flera frågeställningar. Ska kasta en väl beprövad grundlagsreglering över bord för att den är otidsenlig? Kan en lag vara ändamålsenlig om man inte kan identifiera regleringens ändamål i sak? Vilka är egentligen yttrandefrihetens ändamål?

Den 20 december 2011 ska Yttrandefrihetskommittén vara klar med sitt arbete.
– Det kommer att gå bra är min förutsägelse. Det kommer i all fall att bli bättre än det är i dag, sa Lambertz.

Förra veckan var Göran Lambertz på Advokatsamfundet. För att även då diskutera och informera om Yttrandefrihetskommitténs arbete. Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten.