Justitieministern och tjänstemän från Justitiedepartementet på Advokatsamfundet
Justitieministern och tjänstemän från Justitiedepartementet på Advokatsamfundet

Torsdagen den 16 april besökte justitieminister Beatrice Ask och chefstjänstemännen från Justitiedepartementet Advokatsamfundet för ett möte om aktuella frågor. På programmet stod bland annat information om departementets planer inför Sveriges ordförandeskap i EU under andra halvåret 2009, diskussioner om FRA och datalagringsdirektivet och villkoren för häktade och intagna i kriminalvårdsanstalter. Advokatsamfundet tog också upp ett antal frågor som är viktiga för advokatkåren, bland annat timkostnadsnormen och penningtvättslagen.

Från Advokatsamfundet medverkade bland andra ordförande Tomas Nilsson, generalsekreterare Anne Ramberg och disciplinnämndens ordförande Lena Frånstedt Lofalk.