Lennart Svensäter är sedan 2007 lagman vid Helsingborgs tingsrätt och har varit särskild utredare i Utredningen om offentliga bidrag till fristående skolor samt ordförande och ansvarig för den administrativa ledningen och uppbyggnaden av Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Han har också haft olika uppdrag från regeringen på immaterialrättens område. Lennart Svensäter är ledamot i Domstolsverkets insynsråd samt i Domarnämnden sedan 2008.

Lennart Svensäter tillträder den 1 juni 2009.