För ungdomsbrottslingar som deltagit i medling minskar risken för återfall i brott till hälften, enligt en licentiatsavhandling från Umeå universitet. Vid ett medlingsmöte ställs brottsling och brottsoffer ansikte mot ansikte, och tanken är att gärningsmannen bättre ska förstå vilka följder brottet har fått för den drabbade.

Staffan Sehlin har studerat åtgärdens brottsförebyggande effekter bland barn och unga. Han visar att betydligt färre återfaller i brott om de har deltagit i medling. Metoden är särskilt effektiv vid brott mot liv och hälsa och brott mot frihet och frid.

Läs mer på Umeå universitets webbplats!