Imorgon, den 15 april, samlas nio myndighetschefer för att tillsammans planera insatserna mot den grova organiserade brottsligheten.

Deltagare:
Rikspolischef Bengt Svenson
Generaldirektör Anders Perklev, Åklagarmyndigheten
Generaldirektör Gudrun Antemar, Ekobrottsmyndigheten
Generaldirektör Anders Danielsson, Säkerhetspolisen
Generaldirektör Mats Sjöstrand, Skatteverket
Generaldirektör Karin Starrin, Tullverket
Generaldirektör Lars Nylén, Kriminalvården
Generaldirektör Judith Melin, Kustbevakningen
Biträdande generaldirektör Annika Stenberg, Kronofogdemyndigheten

Bakgrunden till detta initiativ är det regeringsuppdrag som myndigheterna har fått att mobilisera mot grov organiserad brottslighet.