Det saknas ett myndighetsgemensamt strategiskt forum i arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Det konstaterade cheferna för de nio myndigheter som tillsammans har regeringens uppdrag att mobilisera mot den grova organiserade brottsligheten vid ett möte igår den 15 april.

För att förbättra samarbetet beslutade myndighetscheferna att inrätta ett Samverkansråd där de själva ska sitta och där beslut om gemensamma inriktningar ska tas. Samverkansrådet ska träffas två gånger per år. Myndighetscheferna  enades också om att allt arbete mot organiserad brottslighet ska utgå från en myndighetsgemensam hotbild.

De nio myndigheterna har fått uppdraget att tillsammans se över hur arbetet mot den organiserade brottsligheten kan styras myndighetsgemensamt och mer målinriktat.