Seminarium i Advokatsamfundets hörsal.

På tisdagen den 21 april hölls ett välbesökt seminarium i Advokatsamfundets nya hörsal under rubriken Till tryckfrihetens försvar? Seminariet hade sin utgångspunkt i den nyligen utgivna antologin Till tryckfrihetens försvar och de direktiv som regeringen har givit Yttrandefrihetskommittén. Seminariet inleddes av justitiekanslern Göran Lambertz, justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger och advokaten Peter Danowsky.

Hans-Gunnar Axberger, Göran Lambertz och Peter Danowsky.
JO Hans-Gunnar Axberger, JK Göran Lambertz och advokat Peter Danowsky

Göran Lambertz, som leder Yttrandefrihetskommitténs arbete, menade att dagens tryckfrihetsförordning är otidsenlig och måste ersättas av ett nytt teknikoberoende grundlagsskydd. Peter Danowsky intog en motsatt ståndpunkt och menade att det är bättre att utveckla dagens tryckfrihetsförordning. Hans-Gunnar Axberger manade till försiktighet och såg svårigheter när det gällde att ersätta tryckfrihetsförordningen.

Samtliga tre var eniga om att det finns problem med tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och välkomnade att det görs en utredning av den nu gällande lagstiftningen.

Bland deltagarna fanns såväl journalister som advokater.

Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten.