En advokat krävde i tingsrätten att domstolen skulle häva utmätningen av 171 670 från en klients konto. Enligt både advokaten och klienten utgjorde pengarna arvode för det arbete som advokaten utfört för mannen. Tingsrätten ansåg dock inte att det visats att advokaten genom en sakrättsligt giltig överlåtelse förvärvat pengarna. Hovrätten beviljade inte prövningstillstånd i saken.

Nu har dock Högsta domstolen beviljat prövningstillstånd. HD ska pröva om hovrätten borde ta upp ärendet.