I Iran inleddes den 1 augusti rättegångarna mot över 100 personer som misstänks för att ha legat bakom upploppen i samband med presidentvalet i juni. Många av de åtalade är kända reformanhängare och regimkritiker.

Enligt International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) kännetecknas rättegångarna av bristande rättssäkerhet för de åtalade. Bland annat ska de åtalade inte ha fått träffa sina advokater. Advokaterna ska inte heller ha fått tillgång till förundersökningsmaterialet. Dessutom riskerar de som protesterar mot rättegångarna att själva ställas in för rätta. IBAHRI upmmanar nu Iran att upprätta rättssäkerheten och att släppa de personer som anhållits utan rättslig grund.