En man som friats helt av tingsrätten dömdes till tio års fängelse för grovt narkotikabrott, trots att han inte själv var närvarande i domstolen. Svea hovrätt ansåg att hovrätten ändå hade möjlighet att ta del av mannens uppgifter genom ljud- och bildfilerna från tingsrätten. Visserligen är personlig närvaro normalt viktig när rätten ska bestämma påföljden, men enligt hovrätten var den gärning mannen åtalats för av sådan karaktär att bara ett långt fängelsestraff var aktuellt.

Mannen överklagade till Högsta domstolen, som nu har beviljat prövningstillstånd. HD kommer att pröva frågan om mannens utevaro innebar ett hinder för hovrätten att pröva åtalet.