Länk till Advokaten nr 9 som pdf

Läs bland annat om:

Internationell familjerätt: Ett gränslöst och snabbt växande arbetsområde

Världens länder integreras allt mer. Utvecklingen gör att den internationella familjerätten får allt större betydelse. Samtidigt driver EU på stora och snabba förändringar i regelverket.
För advokaterna kan den gränslösa familjen och den internationella familjerätten erbjuda ett lönsamt och snabbt växande arbetsområde.

al-Barakaat: Nu förbereds skadeståndstalan mot EU

Den svenska delen av det informella banknätverket al-Barakaat har strukits från FN:s terrorlista. Nu förbereder nätverkets ombud advokat Thomas Olsson en skadeståndstalan mot EU. 

Generalsekreteraren om förslag som ska stärka advokatyrket
"Styrelsens förslag att sänka kvalifikationstiden liksom beslutet att förstärka och effektivisera tillsynen är några led i det angelägna arbetet att upprätthålla oberoende, kvalitet, etik och konkurrenskraft för svenska advokater.”

Till Advokaten nr 9

Advokaten nr 9 som pdf