Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anders Eka ny lagman i Stockholms tingsrätt

Regeringen har i dag utnämnt hovrättslagmannen Anders Eka till ny lagman i Stockholms tingsrätt.

Anders Eka är hovrättslagman i Svea hovrätt sedan början av året. Dessförinnan var han kanslichef och huvudsekreterare i Grundlagsutredningen från 2004. Under åren 2003-2004 arbetade han som chefsrådman i Stockholms tingsrätt och under åren 2000-2003 var han byråchef hos Justitiekanslern. Mellan åren 1997 och 2000 var han kanslichef i Svea hovrätt. Före det var han rättssakkunnig i Justitiedepartementet under åren 1995-1997. Anders Eka förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1995.

Anders Eka har medverkat i flera statliga utredningar och är dessutom bland annat verksam inom domstolsväsendets internationella arbete, för närvarande främst i Turkiet.

Anders Eka tillträder den 1 maj 2010.