Europarådets antitortyrkommitté, CPT, publicerar idag sin rapport efter kommitténs fjärde besök i Sverige.

Kommittén har tidigare riktat kritik mot Sverige för förhållandena i häkten. Även i denna rapport pekar man på situationen för häktade. CPT konstaterar bland annat att vid besöket vid häktet i Göteborg var 48 procent av de intagna belagda med restriktioner. Några av dem hade hållits isolerade i upp till 18 månader. CPT lämnar en rad rekommendationer till Sverige för att komma till rätta med problemen, och skriver att restriktioner endast bör användas i exceptionella undantagsfall.

CTP uppmärksammar också förhållandena på fängelsernas högsäkerhetsavdelningar, och rekommenderar Sverige att inte som idag blanda personer som placerats där av disciplinskäl och personer som hålls av administrativa anledningare.

Kommittén upprepar sin kritik mot Sverige för att personer som inte har begått brott utan ska utvisas placeras i fängelse med dömda brottslingar. Dessutom pekar man på att vården av intagna vid rättspsykiatriska enheter nästan enbart består av psykofarmaka, eftersom det saknas resurser för annan vård.

Läs rapporten på Europarådets webbplats!