FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder trädde i kraft under 2008. Fortfarande har dock en rad länder, bland dem Norge och Finland, undertecknat konventionen men inte ratificerat den.

Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, uppmanar nu sina medlemsorganisationer i de länder som ännu inte anslutit sig att engagera sig och kontakta justitiedepartementen i sina respektive länder för att konventionen ska få större genomslag.