Samordningen internt mellan anstalt och frivård, liksom Kriminalvårdens samverkan med andra myndigheter, har stora brister, enligt en rapport från Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat Kriminalvårdens planering av dömdas tid i anstalt och myndighetens samverkan med andra inför den intagnes frigivning. Granskningen visar att planeringen har flera brister. Bland annat har en stor andel planer ofullständiga riskbedömningar. Det brister även i dokumentationen och uppföljningen av de intagnas planer. Bristerna i verkställighetsplaneringen riskerar att påverka möjligheten att minska återfall i brott.

Kriminalvårdens samordning mellan anstalt och frivård fungerar otillfredsställande. För nästan 40 procent av de intagna har Kriminalvården inte tagit några externa kontakter alls inför frigivningen. Riksrevisionen konstaterar också att samverkan mellan kriminalvård och till exempel socialtjänst och landsting ofta saknar struktur och därmed i hög utsträckning är personberoende.

Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott. Verkställighetsplanering och samverkan inför de intagnas frigivning (RiR 2009:27)