Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sigurd Heuman ny ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Regeringen har idag utsett f.d. lagmannen Sigurd Heuman till ny ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Sigurd Heuman var lagman vid Helsingborgs tingsrätt 1999-2008. Dessförinnan var han lagman vid Ängelholms tingsrätt under sju år.
 
Sedan 2007 har Sigurd Heuman i uppdrag av regeringen att utreda frågor om insyn och sekretess inom vissa delar av rättsväsendet. Utredningen ska vara klar i januari 2010. Tidigare har han bland annat varit utredare i utredningen om ökat förtroende för domstolarna (SOU 2008:106) och i patientdatautredningen (SOU 2007:48).

Sigurd Heuman tillträder uppdraget som ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden den 11 december 2009.