Richard Goldstone
Richard Goldstone fick det första Stockholm Human Rights Award.

Stockholm Human Rights Award har instiftats av Sveriges advokatsamfund, International Legal Assistance Consortium, ILAC och International Bar Association, IBA och utdelas för första gången i år.

Christian Åhlund, generalsekretare i ILAC, berättade att man beslutat ge Goldstone priset redaninnan rapporten från FN:s undersökningsgrupp - den så kallade Goldstonerapporten - hade presenterats.
- Richard Goldstone får priset på grund av sin ovanliga kombination av högsta internationella juridiska kompetens och en djup omsorg om den enskilda människan, sa Åhlund.

Han menade också att de starka reaktionerna på rapporten gör att man till motiveringen även kan lägga Goldstones stora personliga integritet och mod i kampen för att försvara grundläggande rättsliga principer.

Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, beskrev Richard Goldstone som en envist, hårt arbetande, målinriktad och modig man som har kämpat för stödja och försvara de mänskliga rättigheterna inom en rad olika internationella uppdrag på olika platser i världen. Ramberg tillade att hon ansåg att Goldstone fått utstå orättvis kritik som en konsekvens av sitt orubbliga stöd för de mänskliga rättigheterna.
- Jurister har ett särskilt ansvar för att värna rättstatens principer och mänskliga rättigheter. Richard Goldstone är en utmärkt representant för dem som tar det ansvaret, sa Anne Ramberg.

Richard Goldstone och åhörare i Advokatsamfundets hörsal.
Richard Goldstone och åhörare i Advokatsamfundets hörsal.

- Det är en stor ära att vara den första mottagaren av Stockholm Human Rights Award. Och särskilt att få ta emot priset inför en så här kvalificerad och kompetent publik. Jag ser många bekanta och vänliga ansikten här idag, sa Richard Goldstone och berättade att han sedan många år har flera starka kopplingar till Sverige, såväl på ett privat som på ett yrkesmässigt plan.

I anslutning till ceremonin höll Richard Goldstone sedan ett anförande under rubriken "Accountabiltiy on warcrimes" (Straffansvaret för krigsbrott) för ett nittiotal inbjudna gäster; framstående svenska och utländska jurister och advokater samt journalister.

Richard Goldstone tog även upp och diskuterade rapporten från  FN:s undersökningsgrupp med publiken. Han sa sig vara skeptisk till möjligheterna att FN:s säkerhetsråd kommer att överlämna rapporten till den Internationella krigsförbrytartribunalen. Dock vill han hoppas att ansvariga myndigheter i Israel och de palestinska territorierna ska utreda och utkräva ansvar för brotten.

Stockholm Human Rights Award ska årligen ges till en person eller institution som åstadkommit extraordinära insatser för att främja och skydda de grundläggande mänskliga fri -och rättigheterna.

Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten, nr 1 2010.

Hör intervju med Richard Goldstone i P1 Morgon

Läs intervju med Richard Goldstone i Svenska Dagbladet

Se Aktuellts inslag om Goldstone i SVT Play