Den globala kampen mot terrorismen har allvarligt inskränkt de mänskliga rättigheterna, slår ICJ fast. Efter en tre år lång studie av hur åtgärder mot terrorism inverkar på den internationella rätten och de mänskliga rättigheterna, har den 213 sidor långa rapporten Assessing Damage - Urging Action publicerats som pdf på kommissionens hemsida.

Ett stort antal regimer har utnyttjat rädslan för terrorismen för att införa lagar som kränker grundläggande fri- och rättigheter, till exempel genom att tillåta att människor grips och fängslas utan att de får rättslig prövning, att människor förs bort och genom att tillåta tortyr, skriver ICJ. Dessutom framhåller man i rapporten att många av åtgärderna som tagits varit direkt kontraproduktiva.

Panelen bakom rapporten konstaterar att den lagstiftning som gällde före den 11 september 2001 var effektiv och solid.

I rapporten uttrycks också oro över bristen på skyddsmekanismer inom rättssystemen och över diplomatins generella svaghet när det gäller att försäkra efterlevnad av mänskliga och internationella rättigheter, till exempel vid avvisning av misstänkta terrorister till annat land.

Ladda ner hela rapporten här.