Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ljud- och bildupptagningar från Svea Hovrätt borta

Ett fel i en programvara har lett till att inspelningarna av 196 mål i Svea hovrätt försvunnit, meddelar Domstolsverket.

Den 1 november 2008 inleddes En modernare rättegång, EMR, och därmed förordningsändringar gällande gallring av ljud- och bildupptagningar.

Senast sex veckor efter avslutat mål eller ärende ska respektive ljud- och bildupptagningar gallras. Den sista januari i år startade den första mediagallringen.

Men bara ett par dagar efter det upptäckte Svea Hovrätt att inspelningar felaktigt gallrats bort, och närmare undersökningar visade att det gällde 196 mål, varav tio innehöll ljud- och bildupptagningar medan de andra innehöll ljudupptagningar. Filerna finns inte tillgängliga via backup eftersom det som gallras bort inte ska finnas kvar. Filerna kan alltså inte återskapas.

Orsaken till felet har upptäckts i ett program som genomför gallringen. Mediagallringen är avstängd tills dess att felen åtgärdats och systemet kvalitetsäkrats, meddelar Domstolsverket.

Se Domstolsverkets meddelande här.

Läs mer om En modernare rättegång här.