Professor Charles Westin på institutionen för forskning och internationell migration vid Stockholms universitet, som också är ledamot av Migrationsverkets etiska råd, utsågs av Polisens etiska råd att leda utredningen om hur polisen arbetar med bemötande och attitydfrågor.

Det är polismyndigheterna i Skåne, Östergötland och Gävleborg som ska stå i fokus för utredningen. Men utredaren ska också se hur etik- och attitydfrågor hanteras vid polisutbildningarna i Umeå, Solna och Växjö.

Beslut om en oberoende utredning togs efter att ett antal främlingsfientliga yttranden hos Skånepolisen uppmärksammats. Utredningen syftar till att ta fram förslag till förbättringar på området på samtliga polismyndigheter.

– Det är bra att missförhållandena inom Polisen kommer upp till ytan. Först när de blir synliga kan vi bekämpa dem. Medborgarna har rätt till ett korrekt och vänligt bemötande. Alla polisanställda måste nu ta sitt ansvar. Jag kommer att ta mitt, säger Rikspolischef Bengt Svenson på polisens hemsida.

Utredningen beräknas vara färdig i oktober.

Läs mer på polisens hemsida.