I samverkan med 14 myndigheter, företag och organisationer, bland andra Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten, har Säkerhetspolisen tagit fram en handbok om personlig säkerhet. I handboken kombineras information med konkreta råd om hur hotfulla situationer kan förebyggas liksom hur en person kan förbereda sig inför eller agera i en hotfull situation. Råden riktar sig främst till personer som kan komma att utsättas för hot i sin yrkesutövning.

Skriften kan laddas ner från Säkerhetspolisens hemsida.

Ladda hem Personlig säkerhet!