Regeringen har nu överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om ändringar i straffbestämmelserna om mord och vissa andra brott för vilka det är föreskrivet fängelse på både viss tid och livstid.

Förslaget innebär att tidsbestämda straff i upp till 18 år ska kunna dömas ut för dessa brott, samtidigt som möjligheten att döma till fängelse på livstid behålls. Dessutom föreslås bland annat att den som har begått ett mord eller något annat av de brott som omfattas av förslaget före 21 års ålder får dömas till fängelse i upp till 14 år för brottet i stället för som i dag högst tio år.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.


Straffet för mord m.m. 2008/09:118