Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Riksdagen beslutade om Ipred-lagen

Riksdagen har nu tagit beslut om förslaget till nya regler som ska underlätta för upphovsrättsinnehavare att ingripa mot olaglig fildelning, Ipred-lagen.

Efter en lång debatt i riksdagen på onsdagsförmiddagen, den 25 februari, beslutades att en upphovsrättshavare ska kunna kräva av Internetleverantör att lämna ut information om vem som står bakom ett visst IP-nummer.

För att få ut informationen krävs att det finns sannolika skäl för intrång på upphovsrätten samt att det prövas i domstol. Den Internetleverantör som lämnar ut information får efter en tid underrätta abonnenten om detta.

Tidigare har det bara varit polisen som haft rätt att spåra IP-nummer på datorer. Straffrättslig lagstiftning har då tillämpats. Med den nya lagen blir det en civilrättslig process, när musik- och filmbranschen tar över kontrollen över den egna upphovsrätten.

En majoritet i riksdagen röstade för förslaget, men Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig. Både MP och V menar att den så kallade Ipred-lagen skapar rättsosäkerhet bland annat då den ger musik- och filmbranschen rätt att kräva orimliga ersättningsnivåer av enskilda personer.

Ipred-lagen träder i kraft den 1 april 2009.

Advokatsamfundet tillstyrkte i ett remissvar från 2007 förslaget i huvudsak, men ansåg att det behövdes flera kompletteringar.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Se regeringens proposition.

Läs mer om Ipred-lagen.