I dag återfaller nästan 40 procent av de intagna inom Kriminalvården i brott inom tre år. För att minska den siffran behövs bättre planering och samverkan, enligt Riksrevisionen.

–  Vi har i en förstudie identifierat brister i planeringen av insatser för klienten och hur berörda myndigheter samverkar inför frigivningen, säger riksrevisor Karin Lindell i ett pressmeddelande.

En verkställighet som är anpassad till klientens behov och eventuell risk för återfall och som även matchar behoven med lämpliga insatser vid rätt tidpunkt ökar möjligheten för ett liv utan kriminalitet. Det är verkställighetsplaneringen inom Kriminalvården som sköter detta.

Men även andra myndigheter och aktörer måste komplettera Kriminalvårdens arbete, påpekar Riksrevisionen. Om till exempel bostad och arbete saknas vid frigivningen ökar risken för återfall. Därför understryks också behovet av förbättrad samverkan mellan berörda aktörer.

I Riksrevisionens granskning kommer man att fokusera på Kriminalvården men även Arbetsförmedlingen berörs av granskningen.