Yttrandefrihetskommittén har överlämnat ett delbetänkande till justitieministern.

Yttrandefrihetskommittén föreslår i betänkandet:

  • att så kallad digital bio och annan offentlig uppspelning ur databaser ska omfattas av grundlagsskyddet i yttrandefrihetsgrundlagen
  • att det ska bli möjligt att i lag ställa krav på viss anpassning av TV-sändningar i kabel till personer med funktionshinder
  • att det ska bli brottsligt att ingripa med repressalier mot den som använder sig av sin meddelarfrihet även om ingripandet inte sker "vid myndighetsutövning". Detta innebär en betydelsefull förstärkning av meddelarskyddet framför allt i kommuner och kommunala bolag.

Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14)